En bild på Muscat

GDPR

Orienttravels Integritetspolicy

Vi på Orient Travel följer den nya dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att du kan känna dig trygg med vår hantering av de uppgifter du lämnar till oss och att du skall ha vetskap om att vi förhåller oss ansvarsfullt och med stor respekt för din integritet och ditt dataskydd.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudupptagning, och även IP nummer i fall
det kan kopplas till en fysisk person.

2. Insamling av information

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis registrering,
organisering, överflyttning och radering. Information som vi samlar in om dig som kund kan vara
namn, personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation.

3. Användning av information

a. Hantering av bokningar: Mottagning av bokning, skicka bokningsbekräftelse,
kommunikation kring bokning. Identifikation och ålderskontroll.
i. Typ av personuppgifter: Namn, adress, postnr, e-post, telefonnummer, födelsedata,
kön, i vissa fall passnummer, nationalitet. I vissa fall information om
rörelsebegränsning, allergier. Nödvändig information för genomförande av angenäm
resa.
ii. Laglig grund: För att kunna verkställa köpeavtalet/bokningen.
iii. Lagringsperiod: 5 år efter slutförd resa eller 3 år efter senaste kontakt för kunder
som ej beställt resa. Rensning sker varje månad eller på begäran från kund.
b. Hantering av företagets juridiska förpliktelser: Nödvändigt för uppfyllande av företagets
juridiska skyldigheter enligt lagkrav. Skattelagstiftning, bokföringslagen, penningtvättslagen.
i. Typ av personuppgifter: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankgiro, bank,
kontonummer.
ii. Laglig grund: Juridisk skyldighet. Krävs enligt lag.
iii. Lagringsperiod: 7 år.
c. Hantering av erbjudanden, rabatter och förmåner: Anpassning av nyheter, skapande av
personliga erbjudanden, inspiration. Utvärdering, utveckling och förbättring av våra
produkter och tjänster.
i. Typ av personuppgifter: Namn, email, postnummer, ort, kön
ii. Laglig grund: Befogat intresse för båda parter för att skapa en sån bra kundservice
som möjligt.
iii. Lagringsperiod: Rensning sker på begäran.
d. Hantering av personaluppgifter: Administration, lönehantering och marknadsföring.
i. Typ av personuppgifter: Namn, adress, epost, födelsedata, telefon, bankkonto,
personnummer, foton tagna på destination, videos tagna på destination.
ii. Laglig grund: Juridisk förpliktelse.
iii. Lagringsperiod: 7 år

4. Ansvarig för personuppgifter vi samlar in

Orient Travel AB, organisationsnummer 559234-7438, Storgatan 20, 352 31 Växjö, är
ansvarig för behandling av personuppgifter.

5. Utlämnande till tredje part

Orient Travel är de enda som äger den insamlade informationen. Vi kommer inte att sälja, utbyta,
överföra eller dela vidare personlig information till utomstående parter. Detta inkluderar inte
betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa
parter godkänner och står fast vid att informationen hålls konfidentiell. Se även punkt 8.

6. Informationsskydd

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Inloggning
med automatisk utloggning vid inaktivitet, SSL kryptering, säkerhetsscanning av system,
antivirusprogram på alla datorer som används för inloggning.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

8. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I fall att det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter
med s.k. personuppgiftsbiträden. Detta är ett företag som behandlar informationen för vår räkning
och enligt våra instruktioner. Detta gäller t.ex. transportföretag, hotell, flygbolag, IT-tjänster för att kunna driva våra bokningssystem.

9. Vad har du för rättigheter?

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar gällande dig om uppgifterna inte längre är
nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. Du har rätt att ändra felaktiga uppgifter. Du
har rätt att säga upp direktmarknadsföring så som nyhetsbrev etc… Observera att vi kan ha rätt att
neka din begäran i fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa
personuppgifter. Dessa åligganden kommer från bokföringslagstiftning, bank och
penningtvättslagstiftning, skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning.

10. Vad är en cookie och hur använder vi oss av cookies

Cookies är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver från vår webbserver och sparas på din
webbläsare och enhet. Vi använder dessa för att förbättra de tjänster vi erbjuder.
En cookie, även kallad kaka, är någonting som webbplatser använder för att hämta information om
användaren som besöker sidan. En cookie kan vara en textbaserad datafil som lagras på
användarens dator eller på webbplatsens webbserver, även kallad persistent cookie. En cookie kan
även vara information som lagras temporärt i användarens dators arbetsminne som sedan
försvinner när webbläsaren stängs, en s.k session cookie eller non-persistent cookie.

På Orienttravels webbplatser används Non-Persistent, Persistent och Third Party cookies.

Non-Persistent cookies:
På Orienttravels webbplatser används session cookies. Session cookies används i
kontaktformulären för att spåra var användaren kom ifrån innan kontaktformuläret skickades.
Session cookies används också i länkar och i navigationsmenyerna för att spåra var användaren
befinner sig i strukturen för att sedan visuellt kunna förmedla positionen för användaren.
Persistent cookies
På Orienttravels webbplatser används en persistent cookie som lagras på användarens dator när en
agent är inloggad, i syfte att spåra vad agenten har bokat.
Third-party cookies
På Orienttravels webbplatser används externa tredjepartstjänster, så som Google Analytic
(analysverktyg för webbplatsen), som ett hjälpmedel för att få statistik över användaren som
besöker sidan (så som IP-adress) och hur besökare använder webbplatsen.
Du kan själv styra nyttjandet av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare eller din
enhet.

11. Nyhetsbrev prenumeration

Vi använder oss av den e-postadress du har försett oss för att skicka information och uppdatering
gällande nyheter och erbjudanden. Om du inte längre vill motta våra nyhetsbrev så kan du avsluta
din prenumeration. Denna information finner du längst ner i varje nyhetsbrev.